SzczygiełT. (2021) „Elżbieta Romanowska, «»Wkrótce już stanę przed innym sądem…«. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944—1956», Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 383 s”., Z Dziejów Prawa, 14, s. 141-146. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.08.