LityńskiA. (2021) Generał NKWD z ziemi polskiej do niemieckiej, Z Dziejów Prawa, 14, s. 11-27. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.01.