NowickaD. (2021) Kształtowanie się służb specjalnych jako aparatu represji Polski Ludowej, Z Dziejów Prawa, 14, s. 79-125. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.05.