Krawczyk-WojciechowskaA. (2021) Etapy ewolucji polskiego prawa wykroczeń, Z Dziejów Prawa, 14, s. 147-158. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.09.