RedzikA. (2020) „«Zaprzeczyć sobie aby móc wykładać zgodnie z sobą» — Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karnego państw burżuazyjnych w 1949 r”., Z Dziejów Prawa, 12, s. 751-772. doi: 10.31261/ZDP.2019.20.43.