[1]
SzczygiełT., „Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnieni”a, zdp, t. 14, s. 65-78, grudz. 2021.