[1]
SzczygiełT., „Elżbieta Romanowska, «»Wkrótce już stanę przed innym sądem…«. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944—1956», Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 383 s”., zdp, t. 14, s. 141-146, grudz. 2021.