[1]
LityńskiA., Generał NKWD z ziemi polskiej do niemieckiej, zdp, t. 14, s. 11-27, grudz. 2021.