[1]
NowickaD., Kształtowanie się służb specjalnych jako aparatu represji Polski Ludowej, zdp, t. 14, s. 79-125, grudz. 2021.