[1]
Krawczyk-WojciechowskaA., Etapy ewolucji polskiego prawa wykroczeń, zdp, t. 14, s. 147-158, grudz. 2021.