[1]
NanckaG., „Krzysztof Szczygielski, «Prawa antyczne w polskim piśmiennictwie w latach 1900—1945», Białystok, Temida 2, 2020, 311 s”., zdp, t. 14, s. 129-136, grudz. 2021.