[1]
RedzikA., „«Zaprzeczyć sobie aby móc wykładać zgodnie z sobą» — Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karnego państw burżuazyjnych w 1949 r”., zdp, t. 12, s. 751-772, kwi. 2020.