LityńskiA. Generał NKWD Z Ziemi Polskiej Do Niemieckiej. Z Dziejów Prawa, T. 14, Dec. 2021, s. 11-27, doi:10.31261/ZDP.2021.22.01.