NowickaD. Kształtowanie Się Służb Specjalnych Jako Aparatu Represji Polski Ludowej. Z Dziejów Prawa, T. 14, Dec. 2021, s. 79-25, doi:10.31261/ZDP.2021.22.05.