1.
Szczygieł T. Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnienia. zdp [Internet]. 7grudz.2021 [cytowane 23maj2024];14:65-8. Available from: https://journals.us.edu.pl/index.php/zdp/article/view/12851