Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:

Marta Tomczok (redaktor naczelna, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Anita Jarzyna (zastępczyni redaktor naczelnej, Uniwersytet Łódzki).

Członkowie: Anna Artwińska (Institut für Slavistik Universität Leipzig), Anna Kisiel (Akademia WSB), Bartłomiej Krupa (IBL PAN), Kinga Piotrowiak-Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Współpracują:  Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański), Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński), Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński).