HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Meandry antysemityzmu

Zaproszenie do numeru 2021/2 

redaktorki tematyczne: Anita Jarzyna, Marta Tomczok

 

Współczesna rozporoszona refleksja na temat zarówno reprezentacji, jak i wzmożonej skłonności do antysemityzmu kultury polskiej coraz pilniej domaga się scalenia. Ma ona bowiem charakter wielokierunkowy i interdyscyplinarny (czerpie między innymi z badań etnograficznych, socjologicznych i oczywiście historycznych). Ostatnio kwestia antysemityzmu stanowi istotny komponent namysłu nad statusem chłopów w kulturze polskiej, klasowością społeczeństwa oraz przekształceniami figury świadka jako nie-neutralnego uczestnika Zagłady. Wciąż na gruntowne przebadanie zasługuje między innymi język publicystki, w tym krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prasy międzywojnia, zapoznanych, często lokalnych tytułów. Podobnie systematycznego opisu i dekonstrukcji wymagają ślepe zaułki dyskursu, utrwalony w polszczyźnie wyższościowy ton, zalegający w niej osadem antysemickich klisz, wiktymizujących nawyków, zwykle niedostrzeganych przez nie-żydowskich użytkownych języka, kalek i ujęć tak zasymilowanych, że uchodzących za niewinne.

Nas szczególnie interesują źródła i fenomen powojennego polskiego antysemityzmu bez Żydów, kamuflującego wrogość, podszywającego się pod cierpienie i doświadczenie Zagłady, ukrytego za fałszywą bądź źle pojętą empatią, w narcystycznej postawie, w skłonnościach do egzotyzacji, rozdysponowywania i zawłaszczania cierpienia. Innymi słowy, pytamy o to, jakie opowieści wspierają, a jakie rozbrajają antysemityzm, mają charakter rozliczeniowy. Równie mocno zależy nam, by przyjrzeć się sposobowi problematyzowania tych kwestii na gruncie badań literackich. Na krytyczną uwagę zasługują różnorodne dyskursywne strategie relatywizowania, niuansowania czy nawet deprecjonowania antysemickich postaw.

 

Na wstępne deklaracje tematów oraz krótkie abstrakty czekamy do 30 września 2020 roku, na gotowe artykuły – do 31 grudnia 2020 roku.

 

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji do działów stałych pisma: artykułów, przekładów, dokumentów oraz omówień. Interesują nas między innymi następujące obszary badawcze:

  • relacje między przedstawieniami Zagłady Żydów a innymi ludobójstwami;
  • narracje o Zagładzie w perspektywie nowej humanistyki;
  • topika Zagłady;
  • obecność Zagłady w popkulturze;
  • studia poświęcone dokumentom i dokumentowaniu Zagłady oraz same dokumenty warte (ponownego) opublikowania.

 Zgłoszenia przez system OJS