Wszystkie numery NoZ na licencji CC

2021-04-23

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2015-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.