The Way of Presenting Political Events in Mass Media: Interpretation of the Events at the Poland-Belarus Border Determined by the Owner of the Medium

the Media Content Analysis Method

Anna Adamczyk
https://orcid.org/0000-0001-9418-7635

Abstract

The article analyzes the media broadcasts in the evening editions of the news broadcasts on TVP and TVN (with different ownership forms) concerning the events at the Poland-Belarus border. Examined were the content, its form, visual and auditory messages. The analyzed aspects are enumerated to distinguish the broadcaster of the TV message, showing possible similarities and differences in that message. In this way, the author wanted to answer, if there is a difference in the presentation of the same political event by depending on who is the owner of the medium. As a background for the conducted research, the author presents theoretical issues concerning the mediatization of the political sphere and the agenda-setting theory.


Keywords

mediatization; political communication; political events; mass media

Bralczyk, J. (1990). Język telewizyjny. In K. Jakubowicz, & B. Puszczewicz (Eds.), Człowiek a telewizja (pp. 22–31). Wydawnictwo NURT.

Czermiński, J. (2021, September 12) W Sejmie "lex TVN" i reasumpcja głosowania. Lichocka: Wszystko jest zgodnie z prawem. RP.pl. https://www.rp.pl/polityka/art18702331-w-sejmie-lex-tvn-i-reasumpcja-glosowania-lichocka-wszystko-jest-zgodnie-z-prawem

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu: Media w polityce, polityka w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobek-Ostrowska, B. (2012). Komunikowanie polityczne i publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobek-Ostrowska, B., & Wiszniowski, R. (2001). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Astrum.

Dobrołowicz, J. (2017). Ramowanie szkoły i edukacji w polskim dyskursie prasowym. Jakościowe Badania Pedagogiczne, 2(1), 25–42.

Domagalski, M. (2013, July 3). Pół miliona kary dla TVN za eksces Wojewódzkiego. RP.pl. https://www.rp.pl/prawo-prasowe/art12998841-pol-miliona-kary-dla-tvn-za-eksces-wojewodzkiego

Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Astrum.

Giereło-Klimaszewska, K. (2008). Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego: studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce. Adam Marszałek.

Goban-Klas, T. (2008). Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gross, L. (1977). Television as a Trojan horse. School Media Quarterly, 5(3), 175–180.

Grzesiok-Horosz, A. (2019). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 27, 103–132.

Hepp, A., & Krotz, F. (2014). Mediatized Worlds – Understanding Everyday Mediatization. In A. Hepp, & F. Krotz (Eds.), Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age (pp. 1–15). Palgrave Macmillan.

Hess, A. (2011). Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych. In K. Churska-Nowak, & S. Dobroczyński (Eds.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce (pp. 147–172). Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Hess, A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce: Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kepplinger, H. M. (2007). Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krotz, F. (2009). Mediatization. A concept with which to grasp media and societal change. In K. Lundby (Ed.), Mediatization: Concept, changes, consequences (pp. 19–38). Peter Lang.

Lisowska-Magdziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McCombs, M. (2008). Ustanawianie agendy: Media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McNair, B. (1998). Wprowadzenie do komunikowania politycznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarskich.

McQuail, D. (2008). Teoria komunikowania masowego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalczyk, S. (2009). Pojęcie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu. In M. Kolczyński, M. Mazur, & S. Michalczyk (Eds.), Mediatyzacja kampanii politycznych (pp. 17–33). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Molęda-Zdziech, M. (2012). Teoretyczne ujęcie mediatyzacji. Zeszyty Naukowe Collegium Civitas, 21, 11–22.

Molęda-Zdziech, M. (2013). Czas celebrytów: Mediatyzacja życia publicznego. Difin.

Napieralski, J. (2010). Mediatyzacja polityki. Konieczność, zagrożenie czy alternatywa? Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 2, 23–34.

Pallus, P. (2016, January 11). Ruszyły zmiany w TVP. Oto drużyna Jacka Kurskiego. Wirtualne Media. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ruszyly-zmiany-w-tvp-oto-druzyna-jacka-kurskiego

Pawk, & mb (2020, March 6). Dwa miliardy złotych jednak dla mediów publicznych. Andrzej Duda podpisał ustawę. Gazeta.pl. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25765296,dwa-miliardy-zlotych-dla-mediow-publicznych-andrzej-duda-podpisal.html

Piontek, D. (2009). Mediatyzacja polityki w tzw. mediach miękkich wiadomości. Polityczni celebryci jako nowy element komunikowania politycznego. In M. Kolczyński, M. Mazur, & S. Michalczyk (Eds.), Mediatyzacja kampanii politycznych (pp. 167–179). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch".

Pisarek, W. (2006). Słownik Terminologii Medialnej. Universitas.

pp. (2015, April 17) TVN przegrał w sądzie z KRRiT. Musi zapłacić 150 tys. zł kary za „Top model”. Wirtualne Media. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-przegral-w-sadzie-z-krrit-musi-zaplacic-150-tys-zl-kary-za-top-model

PP. (2015, November 30). TVN przegrał w sądzie. Musi zapłacić 250 tys. zł kary za „Rozmowy w toku”. Wirtualne Media. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-przegral-w-sadzie-musi-zaplacic-250-tys-zl-kary-za-rozmowy-w-toku

Saxer, U. (1998). System, Systemwandel und politische Kommunikation. In O. Jarren, U. Sarcinelli, & U. Saxer (Eds.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft (pp. 21–65).Westdeutscher Verlag.

Siemieńska, R. (1997). Środki masowego przekazu jako twórcy obrazu świata. In R. Siemieńska (Ed.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu (pp. 9–26). Scholar.

Sikora, K. (2017, December 6). Eksperci TVP z list wyborczych PiS. To prawdziwa plaga. Wirtualna Polska. https://wiadomosci.wp.pl/eksperci-tvp-z-list-wyborczych-pis-to-prawdziwa-plaga-6195479248652417a

Silverstone, R. (2005). The sociology of mediation and communication. In C. Calhoun, C. Rojek, & B. Turner (Eds.), The SAGE handbook of sociology (pp. 188-207). SAGE Publications.

TVN (2008, July 29). Jarosław Kaczyński o gnidach w "szkle". TVN24.pl. https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-gnidach-w-szkle-ra65895-3713023

TVN (2018, March 6). Discovery finalizuje przejęcie Scripps Networks Interactive, właściciela TVN. TVN24.pl. https://tvn24.pl/polska/discovery-finalizuje-przejecie-scripps-networks-interactive-ra820317-2390210

TVP (2001, April 30). Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2020 r. i sprawozdanie z realizacji misji publicznej przez TVP w 2020 r. Centrum Informacji TVP. https://centruminformacji.tvp.pl/53579725/sprawozdanie-abonamentowe-tvp-za-2020-r-i-sprawozdanie-z-realizacji-misji-publicznej-przez-tvp-w-2020-r

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dziennik Ustaw, nr 7, poz. 34 (1993). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930070034

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Dziennik Ustaw, poz. 929 (2016). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000929

Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Dziennik Ustaw, poz. 25 (2016). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000025

Wasilewski, K. (2019). Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych. Media-Kultura-Komunikacja społeczna, 1(14), 91–109.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/1. Dziennik Ustaw, poz. 2210 (2016). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002210

Zdrowicka-Wawrzyniak, M. (2012). Rzeczywistość a obraz rzeczywistości. Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007). Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

Żórawski, K. (2004). Długi stół: skrypt dla młodych dziennikarzy programów informacyjnych. Ośrodek szkolenia i analiz programowych TVP S.A.

Download

Published : 2022-01-02


AdamczykA. (2022). The Way of Presenting Political Events in Mass Media: Interpretation of the Events at the Poland-Belarus Border Determined by the Owner of the Medium. Political Preferences, (29), 24-46. https://doi.org/10.31261/polpre.2021.29.24-46

Anna Adamczyk  anna.adamczyk1@edu.uekat.pl
University of Economics in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0001-9418-7635
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.