„Zjednoczeni dla Śląska” - Upper-Silesians support for regional initiativeAbstract

Upper Silesia region is recognised as particular due to the forms of social and political behaviour of part of its residents. Upper-Silesians, as ethnic group having strong conviction about their separateness, build political affiliation based on the conflict centre – periphery, at least to some extent. This is certainly true for protagonist of Silesian regional movement, but this article deals with the problem whether voters act similarly. Moreover the article study to some extend the possibility of creation of ethnoregionalist party in the future and what kind of consequences this may have on the politics in the region.


Key words:

regionalist party, ethnoregionalist party, proto-party, Upper Silesians, Upper Silesia


Cybula, A., & Majcherkiewicz, T. (2005). Wielokulturowość regionu środkowoeuropejskiego a narody i państwa narodowe. Przykład Górnego Śląska. Sprawy Narodowościowe, 26: 135–56.

Dandoy, R. (2010). Ethno-regionalist parties in Europe: a typology. Perspectives on Federalism, 2(2): 194–220.

Domagała-Szymonek, K. (2015). Kongres RAŚ: Jerzy Gorzelik stworzy Śląską Partię Regionalną, „Dziennik Zachodni” 9.03.2015.

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 Act of 5 January 2011 Electoral Code.

Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 Act of 6 January 2005 on Ethnic and National Minorities and Regional Language.

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 604 Act of 27 June 1997 on Political Parties.

Gerlich, M. (2004). Co Górnoślązacy myślą o swoim narodzie? (Czyli w kręgu potoczności i lapidarnej werbalizacji). In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jodliński, L. (2015). 12 punktów dla Śląska, http://zjednoczenidlaslaska.pl/wiadomosci/leszek-jodlinski-12-punktow-dla-slaska/ (26.06.2016).

Kijonka, J. (2016). Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.

Kwaśniewski, K. (2004). Jeszcze o narodowości śląskiej. In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voters Alignments: An Introduction. In: S. M. Lipset, & S. Rokkan (eds.) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, NY: Free Press.

Markowski, R. (2009). Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje . Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

M.P. 1991 nr 41 poz. 288, Announcement of Państwowa Komisja Wyborcza of 31 October 1991 on results of Elections to Lower Chamber of Polish Parliament, conducted on 27 October 1991.

Müller-Rommel, F. (1998). Ethno-regionalist parties in Western Europe: theoretical considerations and framework of analysis. In: L. de Winter & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.

Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Myśliwiec, M. (2015). Zjednoczeni dla Śląska to ciekawy pomysł, “Jaskółka Śląska”, 22.10.2015.

Nijakowski, L.M. (2004). O procesach narodowotwórczych na Śląsku In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Peszyński, W. (2011). Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu. Preferencje polityczne, 2: 227–48.

The Protection of Minorities in European Union. Thematic Comment no. 3 (2005), E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdf_them_comments2005_en.pdf. (20.01.2017).

Rada Górnośląska poparła komitet “Zjednoczeni dla Śląska”, “Onet.pl” 27.08.2015, http://wiadomosci.onet.pl/slask/rada-gornoslaska-poparla-komitet-zjednoczeni-dla-slaska/tey0jm.

Results 2014 of the Elections to Decentralised Bodies : http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/24.

Results 2015 of the Parliamentary Elections: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0.

Seiler, D.-L. (2005). Défendre la périphérie. In: P. Delwit (ed.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement?, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles.

Sobolewska-Myślik, K. (2012). Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii . Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strmiska, M. (2002). A Study on Conceptualisation of (Ethno)regional Parties. Central European Political Studies Review, 5 (2-3).

Szczepański, M. S. (2004). Regionalizm górnośląski: los czy wybór? In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tomaszewski, J. (2015). O Śląsk trzeba powalczyć obywatelsko, “Jaskółka Śląska”, 5.10.2015.

Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2010). Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidntyfikacji lewicowo-prawicowych. Preferencje polityczne, 1: 123–28.

Wanatowicz, M. W. (2004). Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Winter, L. de (1998). Conclusion: a comparative analysis of the electoral, office and policy success of ethoregionalist parties. In: L. de Winter, & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.

Wojtasik, W. (2011). Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej. Preferencje polityczne, 2: 205–25.

Wódz, J. (2010). Górny Śląsk jako problem polityczny – spojrzenie socjologiczne. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1: 34–51.

Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania. Dodatkowe tylko wersja elektroniczna. Narodowy Spis Powszechny 2011, Główny Urząd Statystyczny.

Województwo Śląskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Katowicach 2012.

Zasada, M. (2015). Wybory 2015: Zjednoczeni dla Śląska nie zjednoczyli wyborców. Co dalej z tą ideą?, „Dziennik Zachodni”, 27.10.2015, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9031936,wybory-2015-zjednoczeni-dla-slaska-nie-zjednoczyli-wyborcow-co-dalej-z-ta-idea,id,t.html (26.06.2016).

Zjednoczeni dla Śląska - Misja, http://zjednoczenidlaslaska.pl/misja/ (26.06.2016).

Download

Published : 2017-07-20


MuśA. (2017). „Zjednoczeni dla Śląska” - Upper-Silesians support for regional initiative. Political Preferences, (14). Retrieved from https://journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5015

Anna Muś  anna.mus@onet.eu
Uniwersytet Śląski  PolandThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.