Polish Catholic press and political communication of the Church on the basis of the 2000-2015 presidential electionAbstract

The article is an attempt to answer the question what role in political communication of the Catholic Church in Poland play the most important Polish Catholic opinion weekly magazines (Gość Niedzielny, Niedziela, Tygodnik Powszechny). Span of the analysis covers last 15 years. The research included the presidential campaign period in 2000, 2005, 2010 and 2015. The analysis was conducted with regard to the articles published during the period of one month prior to the presidential elections. The author assesses to what extent the analyzed press titles were convergent with the official announcements of the Polish Bishops' Conference regarding the political involvement of the Catholic Church. It is important to find an answer to the question of how the Catholic press supported one of the candidates for the office of President of the Republic. Another important question that needs clarification is whether and to what extent journalists discussed electoral programs of individual candidates. According to the author, the results of research regarding political engagement of Catholic press in the four presidential campaigns are a representative sample to determine the role of the analysed Catholic press in political communication of the Catholic Church in Poland.

 

Key words:

political communication, Catholic Church, presidential election, catholic press


Barbano, A. (2016). Manuale di giornalismo. Roma-Bari: Laterza.

Bartoszewski, W. (2005). Wybieramy Prezydenta. Gość Niedzielny, no. 40.

Bingen, D. (1996). Katholische Kirche und Demokratie in Polen 1990-1995. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien.

Boniecki, A. (2000). Zdumiewająca amnezja. Tygodnik Powszechny, no. 40.

Boniecki, A. (2005). List na wybory prezydenta. Tygodnik Powszechny, no. 42.

Bratkowski, S. (2000). Czy znowu zdziwimy świat? Gość Niedzielny, no. 41.

Bugajski, J. (2011). Poland’s Progress: Where Warsaw Fits in Europe. Current History. A Journal of Contemporary World Affairs, 110 (734), 103–109.

Burdziej, S. (2008).Voice of the Disinherited? Religious media after the 2005 Presidential and Parliamentary Elections in Poland. East European Quarterly, 42(2), 207–21.

Chrzanowski A. (2000). Wywłaszczenie z uwłaszczenia. Niedziela, no. 40.

Conboy, M. (2004). Journalism. A Critical History. London: SAGE.

Corriero, E. (2014). Liberty as Precondition and Limit of Public Space. Preliminary Considerations for a Reflection on the Metaphysical Meaning of Liberty. In: G. Chiurazzi, D. Sisto, & S. Tinning (Eds.), Philosophical Paths in the Public Sphere (pp. 79–98). Münster: LIT Verlag.

Czabański K. (2015). Towarzystwo wzajemnej adoracji. Niedziela, no. 18.

Czaczkowska, E. (1998). „Nasz” nie znaczy każdego. http://rm.radiomaryja.pl.eu.org/nasznkaz.htm (14/01/2018).

Czerniakowska A. (2015). Zaprowadzić porządek. Niedziela, no. 17.

Cześnik, M. (2014). In the Shadow of Smolensk Catastrophe – The 2010 Presidential Election in Poland. East European Politics and Societies, 28(3), 518–39.

Czuba K. (2000). Dlaczego będę głosować na Mariana Krzaklewskiego. Niedziela, no. 39.

Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. Political communication, 22(2), 147–62.

Davis, A. (2010). Political communication and social theory. London–New York: Routledge.

Duda, A. (2015). Polska potrzebuje zmian. Niedziela, no. 20.

Dudkiewicz, L. (2015). Naród, który nie chce ludzi wielkich, kończy się. Niedziela, no. 18.

Dziedzina, J. (2010). Republika sondażowa. Gość Niedzielny, no. 26.

Dziobek-Romański, J. (2004). Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Easton, D. (1953). The Political System. New York: Knopf.

[Editorial team] (2000a). Dlaczego zamierzamy poprzeć w wyborach prezydenckich Mariana Krzaklewskiego? Niedziela, no. 40.

[Editorial team] (2000b). Maryla Krzaklewska: Kampania to ciężka praca. Gość Niedzielny, no. 38.

[Editorial team] (2000c). … i w Polsce. Tygodnik Powszechny, no. 40.

[Editorial team] (2000d). … i w Polsce. Tygodnik Powszechny, no. 41.

[Editorial team] (2000e). Obraz tygodnia. Tygodnik Powszechny, no. 40.

[Editorial team] (2000f). Wierzący nie powinni głosować na ateistów. Gość Niedzielny, no. 37.

Fedyszak-Radziejowska, B. (2015). Powtórka z historii. Gość Niedzielny, no. 19.

Flis, J. (2010). Wielka stabilizacja. Tygodnik Powszechny, no. 24.

Flis, J. (2015a). Kogo zmiecie powyborcza fala. Tygodnik Powszechny, no. 20.

González Gaitano, N. (2016). Public opinion in the Church. A communicative and ecclesiological reflection.Church, Communication and Culture, 1(1), 173–205.

Graczyk, R. (2005). Siła odporności. Tygodnik Powszechny, no. 41.

Grajewski, A. (2000). Wybrać odpowiedzialnie. Gość Niedzielny, no. 39.

Grajewski, A. (2010). Wojownik. Gość Niedzielny, no. 26.

Grajewski, A. (2015). Na własne życzenie. Gość Niedzielny, no. 20.

The Guardian (2002). Comment is free, but facts are sacred, The Guardian.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2002/nov/29/1 (14/01/2018).

Guzek, D. (2015). ‘Religious Radio Families’ between the social and economic needs. Revista Romana de Jurnalism si Comunicare, 49(3), 33–39.

Guzek, D. (2016). Media katolickie w polskim systemie medialnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hennelowa, J. (2005). Dziwnie, bardzo dziwnie. Tygodnik Powszechny, no. 41.

Heywood, A. (2009). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubiak, E. (2000). Las, borowiki i polskie sumienie. Niedziela, no. 24.

Jankowiak, J. (2005). Ofiary własnego sukcesu. Tygodnik Powszechny, no. 39.

Johnson, J. B., Reynolds, H. T., & Mycoff, J. D. (2016). Political science research methods. London: Sage Publications.

Joseph, S. (1988). Political theory and power. Leiden: Brill.

Jurek, M. (2010). Polska potrzebuje narodowej strategii. Niedziela, no. 24.

Jurek, M. (2015). Wybory dalekie i bliskie. Gość Niedzielny, no. 20.

Kaczyński, L. (2005). Na pewno jestem patriotą. Gość Niedzielny, no. 40.

Kasprzykowski, A. (2000). Dzień zwycięstwa prawdy i godności. Gość Niedzielny, no. 38.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum. (Catechism of the Catholic Church).

Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym z 24 listopada 2002 r. (Congregation for the Doctrine of the Faith. Doctrinal Note on some questions regarding the participation of Catholics in political life of 24 November 2002).

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html (14/01/2018).

Komorowski, B. (2015). Jubileusz „Tygodnika Powszechnego”. Medal świętego Jerzego. Tygodnik Powszechny, no. 18.

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. London: SAGE Publications.

Krukowski, J. (2007). Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna. In: A. Mezglewski (Ed.), Funkcje publiczne związków wyznaniowych (pp. 35–58). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krzaklewski, M. (2000). Krzak i cierpkie pytania. Gość Niedzielny, no. 38.

Kucharczak, P. (2000). Od Walezego do Kwaśniewskiego. Gość Niedzielny, no. 40.

Legutko, A. (2015). Andrzej Duda zwycięża. Gość Niedzielny, no. 20.

Legutko, P. (2015a). Kandydat dobrej zmiany? Gość Niedzielny, no. 20.

Legutko, P. (2015b). Ogień i woda w jednym. Gość Niedzielny, no. 18.

Legutko, P. (2015c). Porównaj kandydatów. Gość Niedzielny, no. 20.

Lepa, A. (1995). Prasa katolicka w Polsce – szanse i zagrożenia. In: A. Słomkowska, & E. Ciborska (Eds.), Pięciolecie transformacji mediów 1989-1994 (pp. 171–75). Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa.

Lesniczak, R. (2016). The communicative role of the Catholic Church in Poland in the 2015 presidential election and its perception by the public.Church, Communication and Culture, 1(1), 268–85.

Łoziński, B. (2010). Poznaj poglądy kandydatów. Gość Niedzielny, no. 23.

Mach, Z. (2007). The Roman Catholic Church in Poland and the Dynamics of Social Identity in Polish Society. In: L. Faltin, & M. Wright (Eds.), The Religious Roots of Contemporary European Identity (pp. 117–33). London: Continuum International Publishing Group.

Majcherek, J. (2005). Gdański bówka. Tygodnik Powszechny, no. 41.

Majcherek, J., Wołek, A., Flis, J., & Sławek, T. (2010). Stare gadżety. Tygodnik Powszechny, no. 25.

McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication. London: Routledge.

Michalczyk, S. (2005). Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Michalik, J. (2000). Minął tydzień. Niedziela, no. 41.

Michalik, J. (2005). Pasterskie refleksje. Niedziela, no. 43.

Millard, F. (2001). Party Development and the Polish Presidential Election of October 2000. Perspectives on European Politics and Society, 2(3), 379–400.

Nitecki, P. (2014). Polityka. In: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Niżyńska, J. (2010). The Politics of Mourning and the Crisis of Poland’s Symbolic Language after April 10. East European Politics and Societies, 24(4), 467–79.

Nowak J. R. (2000a). Haniebne zachowanie A. Kwaśniewskiego. Niedziela, no. 41.

Nowak J. R. (2000b). Pro i contra. Niedziela, no. 40.

Nowak J. R. (2000c). Pro i contra. Niedziela, no. 41.

Ogórek, M. (2015). Trudno wygrać w pojedynkę. Tygodnik Powszechny, no. 21.

Pietrzak, M. (2013). Prawo wyznaniowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Pisarek, W. (2000). Słowa na transparenty. Tygodnik Powszechny, no. 41.

PKW (2000). The results 2000 presidential elections in Poland. Official results.

http://prezydent2000.pkw.gov.pl/wb/wb.html(14/01/2018).

PKW (2005). Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Announcement of the National Electoral Commission of 24 October 2005 on the results of the Second Round of the Election for President of the Republic of Poland). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052081739 (14/01/2018).

PKW (2010). Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Announcement of the National Electoral Commission of July 5, 2010 on the results of the Second Round of the Election for President of the Republic of Poland). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101220828(14/01/2018).

PKW (2015). Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Announcement of the National Electoral Commission of 25 May, 2015 on the results of the Second Round of the Election for President of the Republic of Poland). http://prezydent2015.pkw.gov.pl/pliki/1432571989_obwieszczenie.pdf (14/01/2018).

Polish Episcopal Conference (2005). Komunikat z 333. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 24.09.2005. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/333_komunikat_24092005.html (14/01/2018).

Polish Episcopal Conference (2010). Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 20.06.2010. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/komunikat_19062010.html (14/01/2018).

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005) (Decision of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland of May 23, 2005 on ordering the presidential elections). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050920766 (14/01/2018).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005). (Decision of the President of the Republic of Poland of May 23, 2005 on ordering the elections to Sejm and Senate of the Republic of Poland). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050920767 (14/01/2018).

Pszoniak, W. (2015). Dlaczego Komorowski. Tygodnik Powszechny, no. 21.

Reszka, P. (2015). Komorowski: winny jest obóz władzy. Tygodnik Powszechny, no. 20.

Riedel, R. (2009). The Phenomenon of Religious - political Subculture in Poland. Democracy in Practice – a Case Study from Central Europe. Center for European Studies ARENA, University of Oslo.

http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/conferences/2010/papers/Riedel_PhenomenonOfReligiousPoliticalSubculture_2009.pdf (14/01/2018).

Ryszka, C. (2000). To nie tylko błazenada. Niedziela, no. 41.

Ryszka, C. (2005a). Druga runda. Niedziela, no. 41.

Ryszka, C. (2005b). Poznaje się po czynach i owocach. Niedziela, no. 42.

Ryszka, C. (2015). Kto miesza w polityce. Niedziela, no. 19.

Scheufele, D. A. (2000). Agenda-setting, priming, and framing revisited: Another look at cognitive effects of political communication. Mass Communication&Society, 3(2-3), 297–316.

Secler, B. (2013). Spór o multipleks. Telewizja Trwam kontra Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przegląd Politologiczny, 1, 143–58.

Skarżyński, R. (2014). Monizm i pluralizm w rozwoju dyscypliny nauki: politologia i pseudopolitologia. In: R. Skarżyński (Ed.), Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki (pp. 9-50). Białystok: Temida 2.

Skotnicki, Z. (2015). „Narodek” przez małe „n”. Niedziela, no. 17.

Słomka, W. (2005). Wybrać prezydenta. Niedziela, no. 43.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965). Poznań: Pallottinum (Second Vatican Council. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes).

Stala, M. (2010). Wybory i sumienie. Tygodnik Powszechny, no. 24.

Staniszkis, J. (2010). To idzie młodość. Tygodnik Powszechny, no. 24.

Stefan, L. (2005). Bitwa polityczna o prezydenta. Niedziela, no. 39.

Strzelczyk, B. (2015). Kościół: większa powściągliwość. Tygodnik Powszechny, no. 20.

Sula, P. (2008). Party system and media in Poland after 1989. Central European Journal of Communication, 1(1), 145–55.

Szczerbińska, J. (2015). Polsko, uwierz w swoją wielkość! – wołają biskupi. Niedziela, no. 18.

Szułdrzyński, M. (2015). Samotność Magdaleny Ogórek. Tygodnik Powszechny, no. 17.

Tusk, D. (2005). Wierzący po przejściach. Gość Niedzielny, no. 40.

Wielowieyska, D. (2010). A jeśli wygra…Kaczyński. Tygodnik Powszechny, no. 25.

Wojtasik, W. (2011). Wpływ wyborów prezydenckich w 2010 roku na polski system partyjny. In: J. Okrzesik, & W. Wojtasik (Eds.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010 (pp. 85–104). Katowice: Remar.

Zaremba, P. (2010). A jeśli wygra…Komorowski. Tygodnik Powszechny, no. 25.

ZDKP (2016). Uchwała nr 27/2016 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 6 października 2016 roku (Resolution no. 27/2016 of Audit Bureau of Circulations Poland Management Board of 6 October 2016). http://www.zkdp.pl/images/Komunikat2015.pdf (14/01/2018).

Zelnik, J. (2015). Dlaczego Duda. Tygodnik Powszechny, no. 21.

Zuba, K. (2010). The Political Strategies of the Catholic Church in Poland. Religion, State & Society, 38(2), 115– 34.

Żukowski, T. (2010). Polska baśń i telenowela. Niedziela, no. 24.

Download

Published : 2018-03-12


LeśniczakR. (2018). Polish Catholic press and political communication of the Church on the basis of the 2000-2015 presidential election. Political Preferences, (18). Retrieved from https://journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5852

Rafał Leśniczak  rafalles@vp.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  PolandThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.