Social divisions in discursive approach - case study of 2015 parliamentary elections in Poland

Katarzyna Domagała
http://orcid.org/0000-0001-9036-1050
Mateusz Zieliński
http://orcid.org/0000-0003-1958-3683


Abstract

Many political scientists treat Poland as a democracy that confront the challenges from the "tyranny of the majority", since Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) party gained parliamentary majority in 2015. It is also considered that using constitutional amendments, institutional arrangements and new legislation PiS has deeply divided Polish society.

The aim of the paper is to examine the multidimensional nature of hidden social divisions that strongly reapear in Poland after 2015. In the paper authors analyze their historical aspects, visualize them and try to disclose direct impact that political narration of the winning party has on them. By analyzing PiS stance – presented at the official PiS YouTube channel – in the light of classical Lipset-Rokkan theory of socio-political cleavages we are trying to show that discursive strategies adopting by parties might go against existing deep-rooted social divisions due to historical narration adopted by the party.

 

Key words:

Post-Rokkanian analysis, Semantic Network Analysis, cleavages


Alexander, J. C., & Smith, P. (1993). The discourse of American civil society: A new proposal for cultural studies. Theory and Society, 22, 151–207.

Anderson, C. (1998). When in Doubt, Use Proxies: Attitudes toward Domestic Politics and Support for European Integration. Comparative Political Studies, 31(5), 569–601.

Antoszewski, A., Herbut, R., & Sroka, J. (2003). System partyjny w Polsce. In: A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, & J. Sroka (eds.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (pp. 115–67). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Appadurai, A. (1990). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. Theory, Culture & Society, 7(2), 295–310.

Bartolini, S., & Mair, P. (2007). Identity, competition and electoral availability: the stabilisation of European electorates, 1885 - 1985. Colchester: ECPR Press.

Berelson, B., Lazarsfeld, P. F., & McPhee, W. N. (1954). Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign. Chicago: University of Chicago Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bértoa, F. C. (2014). Party systems and cleavage structures revisited: A sociological explanation of party system institutionalization in East Central Europe. Party Politics, 20(1), 16–36.

Bojarowicz, T. (2011). Partie i ugrupowania prawicowe w III RP. In: K. Kowalczyk (ed.), Partie i system partyjny III RP (pp. 150–81) Toruń: Adam Marszałek.

Canovan, M. (1981). Populism (1st edition). New York: Harcourt Brace Jovanovich.

CBOS (2015). Nieobecni na wyborach. Raport z badań CBOS nr 95/2015. Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.

Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: politics and power. Oxford: Oxford University Press.

Chmielarz, W. (2014). Analysis of selected websites and commercial content distribution platforms in Poland. Polish Journal of Management Studies, 10(2), 23–32.

Czerwiec, J., Czuma-Banecka, B., & Kaczyński, J. (1991). Informator o Partiach Politycznych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Informacyjna.

Daliśmy Wam słowo. Prawo i Sprawiedliwość YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pcJI0YycinQ (12/03/2016).

Davies, C. (2016). The conspiracy theorists who have taken over Poland. https://www.theguardian. com/world/2016/feb/16/conspiracy-theorists-who-have-taken-over-poland (12/02/2016).

Fairclough, N., & Fairclough, I. (2012). Political discourse analysis. New York: Routledge.

Grabowska, M. (2004) Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Scholar.

GUS (2015). Monitoring rynku pracy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2017). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw (No. 4/2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hanley, S., & Sikk, A. (2016) Economy, corruption or floating voters? Explaining the breakthroughs of anti-establishment reform parties in eastern Europe. Party Politics, 22(4), 522–33.

Hloušek, V. (2010). European Integration as a Party Cleavage? A Conceptual Debate. Part of research project “Selected Issues of Multilevel Governance in Europe” (Masaryk University, MUNI A 0891/2010). http://cepsa.at/ablage/2011/paper_hlousek.pdf (12/06/2018).

Inglehart, R. (2015). The silent revolution: changing values and political styles among Western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Johannsen, L. (2003). The foundations of the state: emerging urban–rural cleavages in transitions countries. Communist and Post-Communist Studies, 36, 291–309.

Kaczyński, J. (2007a) Powróćcie do swojego etosu. Rzeczpospolita, 12.05.

Kaczyński, J. (2007b). Jarosław Kaczyński: niech Bóg mi wybaczy sojusz z Lepperem i Giertychem. https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/117842/Jaroslaw-Kaczynski-niech-Bog-mi-wybaczy-sojusz-z-Lepperem-i-Giertychem.html (17/11/2007).

Kim, J. (2012). The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content. Media, Culture & Society, 34(1), 53–67.

Knyżewski, K. (1998). Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Warszawa: Scholar.

Kolczyński, M. (2007). Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Kovačević, N. (2008). Narrating post/communism: colonial discourse and Europe’s borderline civilization. London: Routledge.

Kowalska, D. (2010). Łagodziński: podział na Polskę A i Polskę B wciąż się utrwala i narasta. http://wybory.onet.pl/prezydenckie-2010/aktualnosci/lagodzinski-podzial-na-polske-a-i-polske-b-wciaz-s,5,3317385,aktualnosc.html (20/06/2018).

Linde, C. (2010). Narrative in Institutions. In: D. Schiffrin, D. Tannen, & H. E. Hamilton (eds.), The handbook of discourse analysis (pp. 518–535). Malden, MA: Blackwell.

Lindström, U. (2001). From post-communism to neo-communism? The reconstitution of the party systems of East-Central Europe. In: L. Karvonen & S. Kuhnle (eds.), Party systems and voter alignments revisited (pp. 222–43). London: Routledge.

Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Party systems and voter alignments: cross-national perspectives. New York: Free Press.

Lyman, R., & Berendt, J. (2015). As Poland Lurches to Right, Many in Europe Look On in Alarm - The New York Times. https://www.nytimes.com/2015/12/15/world/europe/poland-law-and-justice-party-jaroslaw-kaczynski.html (14/06/2018).

Manifest polityczny - Prawo i Sprawiedliwość (2001). http://www.piotrbabinetz.pl/pdf/manifest.pdf. (06/06/2018).

Marcinkiewicz, K., & Stegmaier, M. (2016). The parliamentary election in Poland, October 2015. Electoral Studies, 41, 221–24.

Markowski, R. (1997). Political Parties and Ideological Spaces in East Central Europe. Communist and Post-Communist Studies, 30 (3), 221–54.

Marks, G., & Wilson, C. J. (2000). The Past in the Present: A Cleavage Theory of Party Response to European Integration. British Journal of Political Science, 30(3), 433–59.

Mazurkiewicz, P. (2001). Autonomy of the Church and freedom of religion in Poland. In: G. Robbers (ed.), Church autonomy: a comparative survey (pp. 359–80). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Migalski, M. (2006). Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego. In: M. Migalski, W. Wojtasik, & M. Mazur (eds.), Polski system partyjny (pp. 139–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–63.

Nowak, A., & Zarycki, T. (2000). The Hidden Dimensions: the Stability and Structure of Regional Political Cleavages in Poland. Communist and Post-Communist Studies, 33(2), 331–54.

Ostrowski, K., & Przeworski, A. (1996). The Structure of Partisan Conflicts in Poland. In: A. Jasińska-Kania & J. Raciborski (eds.), Naród – Władza – Społeczeństwo (pp. 185–206). Warszawa: Scholar.

Petrocik, J. R. (1996). Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3), 825–50.

Piechowiak, Ł. (2016). Lista 20 najbiedniejszych regionów UE. Aż 5 z Polski. https://www.bankier.pl/ wiadomosc/Lista-20-najbiedniejszych-regionow-UE-Az-5-z-Polski-7331356.html (20/07/2018).

PKW (2003). Obwieszczenie PKW z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Państwowa Komisja Wyborcza. http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.103.0000953,obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-o-wyniku-ogolnokrajowego-referendum-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-ratyfikacje-traktatu-dotyczacego-przystapienia-rzeczypospolitej-polskiej-do-unii-europejskie.html.

Polityka zagraniczna. Prawo i Sprawiedliwość YouTube. https://www.youtube.com/watch? v=ZvDnWk-5U3Y (16/01/2016).

Pozwólcie nam pracować. Prawo i Sprawiedliwość YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAgPAwZgTNY (21/01/2016).

Prawo i Sprawiedliwość. YouTube (2016). Oficjalny profil Prawa i Sprawiedliwości na portalu YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC4GvtI6k6GP7A0u06ECbvlg

Przyłęcki, P. (2012). Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Rozwadowska, A. (2016). “Solidarność” dziękuje PiS, PiS dziękuje “Solidarności”. Gazeta Wyborcza, 24.11.

Rykała, A. (2013). Ethno-Religious Heritage of Former Eastern Territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Contemporary Poland. European Spatial Research and Policy, 20(1), 49–71.

Silna Polska w Europie. https://www.youtube.com/watch?v=9sJrV7h3Vqw&t=45s (07/05/2016).

Stetkiewicz, L. (2013). The Role of the Catholic Church and Polish Religiosity. The Journal for the Sociological Integration of Religion and Society, 3(2), 1–17.

Szczerbiak, A. (2007). State Party Funding and Patronage in Post-1989 Poland. In: P. Kopecký (ed.), Political parties and the state in post-communist Europe (p. 48–69). London: Routledge.

Taggart, P. (1995). New populist parties in Western Europe. West European Politics, 18(1), 34–51.

Taguieff, P. A. (1995). Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real Problem. Telos, 103, 9–43.

Thompson, E. (2006) Sarmatyzm i postkolonializm. Europa (Dziennik), nr 137, 18.11.

Turska-Kawa, A. (2010). Dychotomia wizerunkowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w mediach. Analiza materiałów internetowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku In: K. Sobolewska-Myślik, A. Hess & K. Kowalczyk (eds.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie (pp. 211–24). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walicki, A. (1969). Russia. In: G. Ionescu & G. Ernest (eds.), Populism - Its Meanings and National Characteristics (pp. 62–96). London: Weidenfeld and Nicolson.

Waller, M. (1996). Party inheritances and party identities. In: G. Pridham & P. G. Lewis (ed.), Stabilising fragile democracies: comparing new party systems in Southern and Eastern Europe (pp. 23–43). London ; New York: Routledge.

Wesołowski, W. (1996). The formation of political parties in post-comunist Poland. In: G. Pridham & P. G. Lewis (eds.), Stabilising fragile democracies: comparing new party systems in Southern and Eastern Europe (pp. 229–53). London–New York: Routledge.

Wilkin, J., Nurzyńska, I., & Baer-Nawrocka, A. (2016). Polska wieś 2016: raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wodak, R. (2009). The discourse of politics in action politics as usual. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Wojtaszczyk, K. A. (1995). Partie i ugrupowania polityczne. In: R. Chruściak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, & R. Zieliński (eds.), Polski system polityczny w okresie transformacji. (pp. 225–62).Warszawa: Elipsa.

Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 2005. Wyniki głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm (20/06/2018).

Zarycki, T. (2000). Politics in the Periphery: Political Cleavages in Poland Interpreted in Their Historical and International Context. Europe-Asia Studies, 52(5), 851–73.

Zarycki, T. (2015). The electoral geography of Poland: Between stable spatial structures and their changing interpretations. ERDKUNDE. Archive for Scientific Geography, 69(2), 107–24.

Download

Published : 2018-09-28


DomagałaK., & ZielińskiM. (2018). Social divisions in discursive approach - case study of 2015 parliamentary elections in Poland. Political Preferences, (20). Retrieved from https://journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/7179

Katarzyna Domagała  katarzyna.domagala@uwr.edu.pl
University of Wrocław  Poland
http://orcid.org/0000-0001-9036-1050
PhD Candidate at the Institute of Political Science, Faculty of Social Science, University of Wroclaw
Mateusz Zieliński 
University of Wroclaw  Poland
http://orcid.org/0000-0003-1958-3683
PhD Candidate at the Institute of Political Science, Faculty of Social Science, University of WroclawThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.