Czasopismo “Studia Pastoralne” jest rocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy numer czasopisma posiada swoją tematykę przewodnią reagując na współczesne wyzwania społeczno-religijne. W swej strukturze zawiera następujące działy: artykuły, materiały, recenzje i omówienia, a także sprawozdania. Redakcja otwiera przed wszystkimi chętnymi możliwość współpracy w dziele tworzenia kolejnych jego tomów.

ISSN: 1734-4433 (Print)


 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • ICI Journals Master List

MEiN
6