RECENZENCI

Recenzenci tomu nr 18 (2022):

ks. dr hab. Grzegorz Baran (UPJPII); ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII; ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO; ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO; ks. prof. dr hab. Andrzej Jasiński (UO); ks. dr hab. Robert Kantor; ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII; ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO); ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII); ks. prof. dr hab. Marek Lis (UO); ks. dr. hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII; ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO; ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO; dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ Tarnów; ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE Katowice; ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UPJPII); ks. dr hab. Piotr Szczur (KUL); ks. prof. dr hab. Marcin Worbs (UO).

Recenzenci tomu nr 17 (2021): 

ks. dr hab. Grzegorz Baran (UPJPII); ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII; ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT; ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO; ks. dr hab. Robert Kantor; ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO; ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII; ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO); ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII); ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO; dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ Tarnów; ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE Katowice; ks. dr Robert Sadlak (UO); ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UPJPII); ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII; ks. prof. dr hab. Norbert Widok; ks. prof. dr hab. Marcin Worbs (UO)

 

Recenzenci tomu nr 16 (2020):

o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL; ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT; ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO; ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO; dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D. (Katolícka Univerzita Ružomberok); ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO; ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII; ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO); ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII); ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO; dr hab. Jarosław Mamczarski (AM Katowice); ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW; ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO); prof. dr hab. Wanda Musialik (UO); dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ Tarnów; ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM; ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE Katowice; ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UPJPII); ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII); ks. dr Mariusz Trąba (UPJPII); doc. ThDr. Martin Uhál’, PhD (Katolícka Univerzita Ružomberok).