Punktacja MEiN:

40

ISSN: 1734-4433 (Print) ISSN: 2956-624X (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Czasopismo “Studia Pastoralne” jest rocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy numer czasopisma posiada swoją tematykę przewodnią reagując na współczesne wyzwania społeczno-religijne. W swej strukturze zawiera następujące działy: artykuły, materiały, recenzje i omówienia, a także sprawozdania. Redakcja otwiera przed wszystkimi chętnymi możliwość współpracy w dziele tworzenia kolejnych jego tomów.

 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • ICI Journals Master List

MEiN
40