BOARD OF REVIEWERS

Iwona Alechnowicz-Skrzypek (Uniwersytet Opolski, Poland),
Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poland),
Pavel Fobel (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovakia),
Adam Jonkisz (Akademia Ignatianum, Poland),
Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland),
Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland),
Jan Krokos (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland),
Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski, Poland),
Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland),
Vladimír Leško (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia),
Andrzej Lorenz (Uniwersytet Wrocławski, Poland),
Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska, Poland),
Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski, Poland),
Marek Papuziński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland),
Zlatica Plašienková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia),
Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku, Poland),
Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Poland),
Piotr Świercz (Akademia Ignatianum, Poland),
Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński, Poland),
Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland),
Ryszard Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland),
Ulrich Wollner (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovakia),
Kazimierz Wolsza (Uniwersytet Opolski, Poland).