Zespół redakcyjnyRedaktorka Naczelna:
dr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski, dominika.bek@us.edu.pl

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej:
dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, olga.sitarz@us.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
mgr Jakub Hanc, Uniwersytet Śląski, jakub.hanc@us.edu.pl

Rada Naukowa:
1) Prof. Doina Balahur ("Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Rumunia)
2) Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska (Uniwersytet Śląski)
3) Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)
4) Prof. Renwen Liu (Chinese Academy of Social Sciences, Chiny)
5) Prof. dr hab. Emil Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
6) dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
7) Prof. Mauro Arturo Rivera León (Uniwersytet Iberoamerykański w Meksyku)
8) Prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Polska Akademia Nauk)
9) dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
10) Prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)