Recenzenci

Lista recenzentów - Forum Polityki Kryminalnej 2021 (kolejność alfabetyczna)

dr hab. Magdalena Arczewska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Agnieszka Barczak - Oplustil (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Magdalena Błaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. ucz. Magdalena Budyn - Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. ucz. Agnieszka Choduń (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Wiesław Godzic (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

dr hab. prof. ucz. Anna Golonka (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. prof. ucz. Joanna Helios (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Elżbieta Hryniewicz - Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. prof. ucz. Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)

dr hab. prof. ucz. Alicja Kędziora (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. prof. ucz. Elżbieta Klat - Górska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Violetta Konarska - Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. ucz. Jacek Kosonoga (Polska Akademia Nauk/Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

dr hab. Monika Kotowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. prof. ucz. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. prof. ucz. Marek Kulik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. ucz. Anna Muszyńska (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. ucz. Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski)

dr Dominika Popielec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. prof. ucz. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. ucz. Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. ucz. Małgorzata Stefaniuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. ucz. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr hab. prof. ucz. Ewelina Wejbert - Wąsiewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Dagmara Woźniakowska - Fajst (Polska Akademia Nauk)

dr hab. prof. ucz. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)