RECENZENCI

prof. dr hab. Władysław Duczko (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Marek Janicki (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Jarosław Sochacki (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński)
dr Janusz Szyszka (Instytut Historii PAN)
dr hab. Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Żmudzki (Uniwersytet Warszawski)