Zespół redakcyjnyTomasz Adamczyk - sekretarz redakcji (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
Józef Ciągwa (Polska)
Andrzej Drogoń (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
Adam Lityński (Polska)
Marian Mikołajczyk - redaktor naczelny (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
Grzegorz Nancka - zastępca redaktora naczelnego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
Anna Stawarska-Rippel (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
Tomasz Szczygieł - (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)

 

RADA NAUKOWA

Prof. Viktor Holubko (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) 
Prof. Piotr Kołakowski (Pomeranian Academy in Słupsk, Poland) 
Prof. Peter Mosný (Trnava University, Slovakia) 
Prof. Sanita Osipova (University of Latvia, Latvia) 
Prof. Igor Palúš (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)