Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Praca nie powinna przekraczać objętości jednego arkusza wydawniczego, czyli 40 000 znaków ze spacjami, spełniającego wymogi znormalizowanego maszynopisu. Do każdej pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim o objętości nie przekraczającej 2000 znaków ze spacjami. Ponadto należy dołączyć:
- słowa kluczowe w języku polskim
- bibliografię
- numer ORCID Autora
Każda praca powinna zawierać afiliację Autora wraz ze stopniem naukowym albo tytułem oraz adres e-mail.

Zgłoszenie artykułu i jego publikacja są bezpłatne.