Punktacja MEiN:

20

ISSN: 1898-6986 (Print) ISSN: 2353-9879 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Z Dziejów Prawa" są wydawnictwem ciągłym, wydawanym jako rocznik. Publikowane są w nim historyczno-prawne artykuły naukowe, podlegające procesowi recenzyjnemu, a także materiały źródłowe i recenzje. Założone zostało w 1996 roku przez wieloletniego kierownika Katedry Historii Prawa WPiA UŚ prof. dr. hab. Adama Lityńskiego.

Od 2020 roku czasopismo "Z Dziejów Prawa" figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 59.83. Jest również indeksowane przez EBSCO oraz ERIH+.

 
 


  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • CEEOL
  • Index Copernicus
  • CEJSH
  • ŚBC
  • PBN/POL-Index

MEiN
20

ICV
68.52