Ut unum sint: New Areas of Spiritual and Pastoral Ecumenism


Abstract

Care for Christian unity is part of the nature of the Church. Many years after the ecumenical movement began, signs of disappointment are appearing. The doctrinal dialogues and official meetings are still taking place, but spiritual and pastoral ecumenism is increasingly needed. It manifests itself not only in joint prayers but also in an actual exchange of spiritual gifts, pastoral inspirations and cooperation in many areas of the church and social life. New aspects of such ecumenism have appeared. They take the form of various spiritual trends going beyond the boundaries of churches and communities (prayers, music, spiritual gifts) as well as a search for sources and guidelines for spiritual life that other traditions can offer. In particular, the new shape of ecumenism may be seen in Evangelical and Pentecostal communities. Therefore, the broadly understood Catholic charismatic renewal has a special place in the work for Christian unity. People must walk together, accompany one another, be hospitable and work for the benefit of others. Only then can the Holy Spirit lead the followers of Christ to unity.


Keywords

spiritual and pastoral ecumenism; Evangelical spirituality; Pentecostal spirituality; charismatic renewal

A Report of the International Consultation between the Catholic Church and the World Evangelical Alliance (2009-2016). “Scripture and tradition” and “The Church in salvation”. Catholics and Evangelicals explore challenges and opportunities, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/evangelici/dialogo/documenti-di-dialogo/2016-_scrittura-e-tradizione--e-la-chiesa-nella-salvezza--cattol/testo-in-inglese.html [access: 10.08.2022].

Benedict XVI: Encyclical Deus caritas est, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html [access: 1.07.2021].

Catechism of the Catholic Church, https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM [access: 20.07.2021].

Catholic Charismatic Renewal International Service (Charis): Statutes, https://www.charis.international/wp-content/uploads/Statutes-CHARIS.pdf [access: 25 .01.2021].

Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani: Cattolici e Pentecostali riflettono su kerygma/predicazione e vita Cristiana, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2022/2022-07-15-cattolici-e-pentecos tali-riflettono-su--kergyma-.html [access: 10.08.2022].

Falvo S.: Przebudzenie charyzmatów. Trans. T. Stańczyk. Łódź 1995.

Fifth General Conference of the Latin American and Caribbean Bishops’ Conferences: Concluding document, https://www.celam.org/aparecida/Ingles.pdf [access: 1.07.2021].

Francis: Address, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150622_torino-chiesa-valdese.html [access: 20.07.2021].

Francis: Address to the Delegation of the German Evangelical Lutheran Church, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180604_chiesa-luterana-tedesca.html [access: 21.07.2021].

Francis: Address. Pentecost Vigil of Prayer, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170603_veglia-pentecoste.html [access: 20.07.2021].

Francis: Address. Private visit of the Holy Father to Caserta for a meeting with the evangelical pastor Giovanni Traettino, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html [access: 20.07.2021].

Francis: Address. Pentecost Vigil of Prayer, https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170603_veglia-pentecoste.html [access: 4.03.2021].

Francis: Message to the Members of the Commission for Catholic-Pentecostal Dialogue, https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220708-messaggio-dialogopentecostale.html [access: 10.08. 2022].

Garrapucho F.R.: “Międzykonfesyjne dialogi ekumeniczne. Bilans historyczny.” Sympozjum 16(1) (2007), pp. 67—79.

Global Christian Forum, https://globalchristianforum.org [access: 25.05.2021].

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/instrukcja_muzyka_14102017.html [access: 20.07.2021].

Jan od Krzyża: “Noc ciemna.” In: Dzieła. Trans. B. Smyrak. Kraków 1998, pp. 496—627.

John Paul II: Encyclical Letter Ut unum sint, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html [access: 15 .07.2021].

Karczewski Z.: Ewangelikalizm, https://www.teologia.protestanci.org/artykuly/art71.php [access: 16.08.2016].

Kłoczowski J.A.: “Zwrot do mistyki?” In: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Eds. J. Machniak, J.W. Gogola. Kraków 1999, pp. 85—103.

Leloup J.-Y.: Słowa z góry Athos. Duchowość mnichów z góry Athos. Trans. W. Szlęzak. 2nd edn. Kraków 2012.

Locum B.: Dar proroctwa. Trans. A.W. Miziołek. Ząbki 2012.

Migda A.: Mistycyzm pentekostalny w Polsce. Kraków 2013.

Mnich Kościoła Wschodniego: Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyjsko-słowiańskiej. Trans. S. Hiżycki. Kraków 2015.

Modnicka N.: Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej. Łódź 2013.

Napiórkowski A.A.: Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym. Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011.

Nowosad S.: “Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka, „Życie w Chrystusie: Moralność, Komunia i Kościół” (No. 59-77).” Forum Teologiczne 13 (2012), pp. 201—219.

Palla A.J.: Poznaj swoją osobowość i dary duchowe. Warszawa 2010.

Pasek Z.: “Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce.” In: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Ed. T.J. Zieliński. Warszawa— Katowice 2004, pp. 13—49.

Paul VI: Apostolic Exhortation Evangelii nuntiandi, https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html [access: 1.07.2021].

Pontifial Council for Promoting Christian Unity: The Bishop and Christian Unity: An Ecumenical Vademecum, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/documenti/2020-l-eveque-et-l-unite-des-chretiens-vademecum-cumenique.html [access: 20.07.2021].

Rahner K., Vorgrimler H.: Mały słownik teologiczny. Trans. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1996.

Ranaghan K.M.: W mocy Ducha Świętego. Trans. T.M. Micewicz. Warsaw 1993.

Sawa P.: “Duchowość ewangelikalna — szansa dla ekumenizmu.” Studia Oecumenica 16 (2016), pp. 253—275.

Sawa P.: “Muzyka nowej ewangelizacji a doświadczenie duchowe. Kontekst, rzeczywistość, wyzwania.” Studia Pastoralne 12 (2016), pp. 88—109.

The Lutheran World Federation, The Pontifical Council for Promoting Christian Unity: From Conflict to Communion Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/From%20Conflict%20to%20Communion%20EN.pdf [access: 20.07.2021].

The Pontifical Council for Promoting Christian Unity: The Characteristics of the New Charismatic Churches, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/pentecostali/conversazioni-con-le-nuove-chiese-carismatiche/the-characteristics-of-the-new-charismatic-churches.html [access: 10.08.2022].

The Third International Conference of Praise and Worship Somos Um (We Are One), http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/pentecostali/autres-documents-et-evenements/en/en.html [access: 10.08. 2022].

Vatican Council II: Degree on ecumenism Unitatis redintegratio [21.11.1964], https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html [access: 15.07.2021].

Vorgrimler H.: Nowy leksykon teologiczny. Trans. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2005.

Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego. Eds. E. Bednarz, R. Tomaszewski. Warszawa 2010.

Zieliński T.J.: Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013.

Websites

http://domgosci.benedyktyni.com/oddychac-imieniem-modlitwa-jezusowa/ [access: 15.07.2021].

https://ekumenia.pl/aktualnosc/konferencja-o-pentekostalizacji/ [access: 25.05.2021].

https://lubin-medytacje.pl/aktualnosci/ [access: 15.07.2021].

https://pfch.wsts.edu.pl/ [access: 25.05.2021].

https://wccm.org/ [access: 15.07.2021].

http://wst.kei.pl/wsts/event/11749/ [access: 25.05.2021].

https://www.youtube.com/watch?v=qHQDXkWBt_M [access: 20.07.2021].

Download

Published : 2022-03-02Przemysław Sawa  przemyslaw.sawa@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5634-3078
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.