Program Board

President: Cyril Vasil’ (archbishop, Roma) 

Members:

 • Leszek Adamowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Andrzej Czaja, Bishop (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Přesove)
 • Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Tomasz Gałkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
 • Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Marcin Hintz, Bishop (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 • Janusz Kowal (Pontificia Università Gregoriana, Roma)
 • Adrian Loretan (University of Lucerne)
 • Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Theodosie Petrescu, Archbishop (Universitatea Ovidius din Constanța)
 • Marek Petro (Prešovská Univerzita v Přesove)
 • Wilhelm Rees (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
 • Gerda Riedl (Universität Augsburg)
 • Peter Šturák (Prešovská Univerzita v Přesove)
 • Peter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest)
 • Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Marek Jerzy Uglorz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)