Reviewers

List of Reviewers

 • Allesandro Dal Brollo, Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”
 • Alexandru Buzalic, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Pavol Dancák, Prešovská univerzita v Prešove
 • Jiří Dvořáček, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Lidia Fiejdasz-Buczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
 • Kathleen Haney, University of St. Thomas, Houston, USA
 • Jorge Enrique Horta Espinoza, Pontificia Universita Antonianum, Roma
 • Zbigniew Janczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Jiří Kašný, Anglo-Americká Vysoká Škola, Praha
 • Lucjan Klimsza, Ostravska Univerzita
 • Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Tomas Machula, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Piotr Majer, Pontificia Universita Gregoriana, Roma
 • Paweł Malecha, Jihočeska Univerzita v Českych Budějovicich
 • Giuseppe Milan, Universita degli Studi di Padova
 • Jana Moricova, Katolicka Univerzita v Ružomberku
 • Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Stanislav Přibyl, Jihočeska Univerzita v Českych Budějovicich
 • Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Sitarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Piotr Skonieczny, Pontificia Universita San Tommaso d’Aquino, Roma
 • Stanisław Sojka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zbigniew Suchecki, Pontificia Facolta Teologica di S. Bonaventura, Roma
 • Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Lucjan Świto, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Martin Uhaľ , Katolicka Univerzita v Ružomberku
 • Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Warszawski
 • Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski
 • Wiesław Wójcik, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk