No 16 (2017): Political PreferencesCzasopismo jest wydawane przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad projektem sprawuje Sekcja Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Numer został przygotowany pod patronatem Sekcji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej: Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe.