Streszczenie/SummaryRedakcja Romanica Silesiana  krzysztof.jarosz@us.edu.pl