Punktacja MEiN:

40

ISSN: 1898-2433 (Print) ISSN: 2353-9887 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Romanica Silesiana stanowi forum dyskusji dla badaczy polskich i zagranicznych w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładu literackiego. Założone z inicjatywy prof. Krzysztofa Jarosza w 2006 roku (redaktora naczelnego do roku 2017) jako rocznik, od 2018 roku czasopismo ukazuje się w trybie półrocznym. Każdy numer czasopisma skupia się wokół określonego przez redaktora tematycznego zagadnienia lub problemu w odniesieniu do literatur francusko- i hiszpańskojęzycznych oraz literatury włoskiej, nie ograniczając się jednak do wyżej wymienionych. Różnorodność tematyczna wzbogacona jest w ten sposób wielojęzycznością publikowanych artykułów.

Celem zespołu redakcyjnego czasopisma jest terminowe publikowanie najlepszych prac autorstwa cenionych badaczy z Polski i zagranicy. Wysoki poziom publikowanych artykułów zapewnia każdorazowy (w zależności od problematyki tekstu) dobór recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie literaturoznawstwa, szczególnie z ośrodków zagranicznych. Dzięki najlepszym recenzentom i autorom czasopismo znajdzie się w renomowanym kręgu naukowym i na stałe wejdzie do obiegu naukowego. Kolejnym celem zespołu redakcyjnego jest poszerzanie Rady Redakcyjnej o wybitnych specjalistów o ugruntowanym prestiżu stale potwierdzanym liczbą artykułów i cytowań.

Stałym działem są "studia" (études), w ramach których, w zależności od numeru czasopisma, mogą zostać wyodrębnione grupy tematyczne. Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane.
Ponadto,mogą występować dwa dodatkowe działy: Recenzje opublikowanych pozycji krytycznych (Comptes rendus) oraz Varia (publikacje z tego działu również podlegają recenzji).

Publikacja artykułów w czasopiśmie jest nieodpłatna, a poszczególne numery są dostępne w formule Open Access.

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Złożenie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

 
 

Appel à contributions pour le numéro 25 (1/2024) de la revue Romanica Silesiana portant sur L’avant-garde dans la littérature, le théâtre et l’art du XXIe siècle

2023-03-14

Le numéro 25 (1/2024) de la revue Romanica Silesiana sera consacré à la notion de l’avant-garde au XXe et au XXIe s. Le XXIe siècle a-t-il chance de devenir aussi fécond en divers courants artistiques et littéraires si novateurs que ceux du siècle précédent ? Nous invitons à la réflexion sur cette question.

Axes de recherche proposés :

  • la réflexion sur la notion même de l’avant-garde ; l’avant-garde hier et aujourd’hui
  • l’influence des événements politiques, sociaux, économiques sur la création de nouvelles conceptions dans l’art, le théâtre, la littérature
  • le bilan de deux premières décennies du XXIe siècle, qu’est-ce qui domine : l’esprit nouveau ou la continuation ?
  • qui est-ce l’auteur, l’artiste au XXIe siècle ? Quelle place occupe-t-il dans la société moderne ?
  • les œuvres marquantes dans les vingt premières années du XXIe siècle

Les axes de recherche proposés ci-dessus ne sont évidemment pas exhaustifs, le comité de sélection évaluera toute proposition.  

Les propositions d’articles, comprenant un titre, un résumé d’une page environ et une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer jusqu’au 30 novembre 2023. Une réponse sera donnée avant le 8 décembre. Les articles complets devront être remis jusqu’au 8 mars 2024. La publication de la revue est prévue pour la première moitié de 2024. Le processus de soumission des articles, de révision et de correction aura lieu dans le système OJS :

https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/about/submissions

Protagonistas silenciados de la Historia. (Pos)memoria(s) de la violencia dictatorial en la literatura española e hispanoamericana de los siglos XX y XXI

2022-04-12

La editora del volumen: Marta Kobiela-Kwaśniewska: marta.kobiela-kwasniewska@us.edu.pl

Además de los artículos estrechamente relacionados con la temática del volumen, se aceptarán trabajos vinculados con la traducción literaria, y también reseñas de obras teóricas y críticas sobre literatura y traducción publicadas recientemente.   

Recepción de propuestas (título, resumen de 200 palabras, bibliografía orientativa) y de reseñas: 30.11.2021

Confirmación de la aceptación de la propuesta: 02.12.2021

Entrega de los artículos seleccionados: 15.01.2022

Publicación de la revista: último trimestre del año 2022  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MEiN
40