• Les (re)visions canadiennes: projections, changements, révolutions
  Vol. 18 No 2 (2020)

  Sous la rédactions de Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż

  avec la collaboration de Justyna Fruzińska, Krzysztof Majer, Magdalena Marczuk-Karbownik

 • Narrazioni
  Vol. 17 No 1 (2020)

  A cura di Joanna Janusz, Andrzej Rabsztyn

 • Le père / The Father
  Vol. 12 (2017)

  Sous la rédaction de Michał Krzykowski

  Powiedzieć, że ojciec nowoczesny, przynajmniej od czasów Freuda, jest problemem politycznym, który dotyczy nas wszystkich, to z pewnością nie powiedzieć nic nowego. Ojciec i jego imię, jego władza i waga. Ojciec i jego reprezentacje, jego braki i wybrakowania. Ojciec i nasze rewolty, nasze oczekiwania i pragnienia. Ojciec symboliczny, ojciec fantazmatyczny i dany ojciec – z krwi i kości. Wreszcie obecność ojca: nieredukowalna, potężna i niekwestionowalna; zarówno dla tych, które i którzy jej doświadczyli, jak i dla tych, którym była obca. Wszystko to jest znane. Warto jednak przyjrzeć się bliżej warunkom, w których te rozpoznane już problemy pojawiają się na nowo, aby lepiej odpowiedzieć na powracające widmo ojca i przewidzieć związane z jego nadejściem wydarzenia.

 • Miedo
  Vol. 11 No 2 (2016)

  Coordinación Ewelina Szymoniak

 • La Peur
  Vol. 11 No 1 (2016)

  Sous la rédaction de Katarzyna Gadomska, Krzysztof Jarosz

 • Insularia
  Vol. 10 (2015)
  Sous la rédaction de Ewelina Szymoniak, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik
 • Rites et cérémonies
  Vol. 9 (2014)
  Sous la rédaction de Aneta Chmiel, textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak
 • Costruzioni di genere / Construcciones de género
  Vol. 8 No 2 (2013)
  Caporedattore Krzysztof Jarosz, con la collaborazione di Aneta Chmiel e Ewelina Szymoniak.
 • Constructions genrées / Gendered Constructions
  Vol. 8 No 1 (2013)
  Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, avec la collaboration de Michał Krzykawski et Zuzanna Szatanik.
 • Controverses littéraires
  Vol. 7 (2012)
  Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn
 • Postcolonialisme et fait littéraire
  Vol. 6 (2011)
  Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz, avec la collaboration de Buata B. Malela, textes réunis et établis par Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn
 • Les transgressions
  Vol. 5 (2010)
  red. Krzysztof Jarosz
 • Les jeux littéraires
  Vol. 4 (2009)
  red. Krzysztof Jarosz
 • La littérature et les arts
  Vol. 3 (2008)
  red. Krzysztof Jarosz
 • La réécriture dans la littérature québécoise
  Vol. 2 (2007)
  red. Krzysztof Jarosz
 • Le dit et le non-dit
  Vol. 1 (2006)
  red. Krzysztof Jarosz