Tra legge, corpo e simbolo. La paternità omosessuale e la cultura androcentrica in <i>Sei come sei</i> di Melania G. MazzuccoRésumé

The following paper analyzes the theme of homosexual paternity. It analyzes Mazzucco’s novel on three different levels: the legal and social context, the gender perspective, and the level of literary and artistic symbols. In each of these areas we can observe the importance given to traditional paternity, seen as legal power or divine creation of the men. On the contrary, homosexual paternity is excluded by law, denied as containing maternal elements, and endowed with modest symbolic power.

Bator, Joanna, 2008: „Płci heretyckie, ciała niebywałe. W kierunku nowego paradygmatu”. In: Joanna Bator, Anna Wieczorkiewicz (red.): Ucieleśnienia II. Między ciałem i tekstem. Warszawa: IFiS PAN, 32–52.

Butler, Judith, 2008: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Tłum. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Delumeau Jean, Roche Daniel, 1995: Historia ojców i ojcostwa. Tłum. Jan Radożycki, Maria Paoletti‑Radożycka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Irigaray Luce, 2010: Ta płeć jedną nie będąca. Tłum. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazzucco Melania G., 2013: Sei come sei. Torino: Einaudi.

Melosik, Zbyszko, 2006: Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Barbara Kornacka  kornacka@amu.edu.pl