RECENZENCI

Lista recenzentów 2019-2023

Alessandro Ajres (Università degli Studi di Torino)
Sonia Barillari (Università di Genova)
Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Czyżak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Teresa Dalecka (Vilnianus Universitetas) 
Tiziana D`Amico (Università Ca’ Foscari Venezia)
Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Andrea F. De Carlo (L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 
Donatella Di Leo (Università degli Studi Gabriele D`Annunzio – Chieti/Pescara)
Paolo Di Vico (Instituto Italiano di Cultura di Bratislavia)
Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zbigniew Kopeć (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Kucharska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jadwiga Kuczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) 
Leonardo Masi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Massimo Maurizio (Università degli Studi di Torino)
Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – em.)
Giuseppe Moscati (Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia) 
Claudia Olivieri (Università di Catania)
Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski)
Gloria Politi (Università del Salento)
Dario Prola (Università degli Studi di Torino)
Magdalena Piechota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Emiliano Ranocchi (Università degli Studi di Udine)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)
Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Anna Saignes (Université Grenoble-Alpes)
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Alessandro Scarsella (Università Ca' Foscari Venezia)
Adriana Senatore (Università degli Studi di Bari)
Elżbieta Sidoruk (Uniwersytet w Białymstoku)
Dorota Siwicka (IBL PAN w Warszawie)
Sylwia Skuza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Anna Synoradzka (Université Charles-de-Gaulle Lille 3)
Anna Szóstak (Uniwersytet Zielonogórski)
Michela Venditti (Università degli Studi di Napoli L'Orientale)
Joanna Warońska-Gęsiarz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno--Humanistyczna w Bielsku-Białej) 
Massimo Tria (Università di Cagliari)
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Artur Żywiołek (Uniwersytet Humanistyczno-‍‐Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)