Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5262-0816

Z-ca redaktor naczelnej

dr Agnieszka Lenart (Uniwersytet Śląski w Katowicach), agnieszka.lenart@us.edu.pl, ORCID: 0000-0002-7467-2788

Członkowie redakcji:

dr hab. Andrzej Polak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ORCID: 0000-0002-3665-0115
mgr Aleksey Surin (Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael), ORCID: 0000-0001-6732-1085
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy), ORCID: 0000-0003-4613-9203

Sekretarz redakcji  — dr Alicja Mrózek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), alicja.mrozek@us.edu.pl

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski — przewodniczący
prof. Roman Katsman, BarIlan University (Izrael)
prof. dr hab. Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski
prof. Mark Lipovetsky, University of Colorado Boulder (Stany Zjednoczone)
prof. Sergey Loesov, Higher School of Economics National Research University (Rosja)
prof. Christopher Mauriello, Salem State University (Stany Zjednoczone)
prof. Ilia Rodov, Bar–Ilan University (Izrael)
prof. Dennis Sobolev, University of Haifa (Izrael)
prof. dr hab. Jacek Surzyn, Akademia Ignatianum
prof. Eleonora Szafranskaja, Московский городской педагогический университет (Rosja)
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II