Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna  — dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ
Z-ca redaktor naczelnej  — dr Agnieszka Lenart
Sekretarz redakcji  — mgr Alicja Mrózek
dr hab. Andrzej Polak, prof. UŚ
dr Urszula Michalik (język angielski)