Nazwiska i adresy mailowe autorów używane są wyłącznie do celów związanych z publikacją tekstów i nie są udostępniane innym organizacjom.

Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

autora/współautora tekstu,

recenzentów,

członków zespołu redakcyjnego,

wydawcy,

redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.