Harmonogram publikacji

Teksty do pierwszego numeru na dany rok przyjmujemy do 30 kwietnia.

Do drugiego numeru na dany rok – do 30 września.

Recenzenci mają 21 dni na zrecenzowanie artykułu.

Autorzy mają 14 dni na korektę artykułu.

Tekst artykułu należy złożyć najpóźniej do 5 czerwca w przypadku pierwszego numeru czasopisma i do 5 października w przypadku drugiego numeru czasopisma.

Pierwszy numer na dany rok ukazuje się do 30 czerwca, drugi numer – do 31 grudnia.