Kontakt

NOWA BIBLIOTEKA
Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ
Redaktor naczelny

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism