Kontakt

NOWA BIBLIOTEKA
Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pl. Sejmu Śl. 1
40-032 Katowice
e-mail: nowabiblioteka@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ
Redaktor naczelny

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism