Recenzenci

2010
prof. dr hab. Barbara Stefaniak
prof. dr hab. Danuta Sieradzka
2011
prof. dr hab. Maria Konopka
dr hab. Katarzyna Tałuć
2012
dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK
prof. dr hab. Elżbieta Gondek
2013
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
dr Arkadiusz Pulikowski
dr Stanisław Skórka
2014
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
dr Beata Langer
dr Maja Wojciechowska
2015
prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr inż. Elżbieta Czerwińska – Politechnika Opolska
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki
dr Małgorzata Janiak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO – Politechnika Opolska
dr Jacek Ladorucki – Uniwersytet Łódzki
dr Beata Langer – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
mgr Jędrzej Leśniewski – Politechnika Wrocławska
dr Agnieszka Magiera – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Anna Marcol – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
dr hab. Alicja Matczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska – Uniwersytet Łódzki
dr Halina Rusińska-Giertych – Uniwersytet Wrocławski
dr Stanisław Skórka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Ludger Syré – Badische Landesbibliothek in Karlsruhe
dr Arkadiusz Wagner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki – profesor emerytowany
2016
prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Agnieszka Górka-Chowaniec – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
dr Dorota Grabowska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marta Grabowska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – profesor emerytowany
dr Adam Jachimczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Małgorzata Janiak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Małgorzata Kowalska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Tomasz Kruszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Aleksandra Lubczyńska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Agnieszka Magiera – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Cezary Makles – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
dr Anna Marcol – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
dr hab. Alicja Matczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr Barbara Pabian – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Jarosław Pacek – Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr Weronika Pawłowicz – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Iwona Pietrzkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Barbara Pytlos – doktor emerytowany
dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Arkadiusz Wagner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Joanna Wróbel – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
dr Honorata Zarębska – Medicto Sp. z o.o. w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki – profesor emerytowany
2017
dr Kamila Augustyn – Uniwersytet Wrocławski
dr Katarzyna Kuroczka – Górnośląskie Towarzystwo Literackie
dr hab. Zofia Budrewicz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
mgr Anna Czajka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Julia Dziwoki, prof. nadzw. AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Małgorzata Góralska – Uniwersytet Wrocławski
dr Irena Gruchała – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki
dr Artur Hamryszczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – profesor emerytowany
dr Adam Jachimczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska – Politechnika Koszalińska
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Małgorzata Kowalska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Beata Langer – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
mgr Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Aleksandra Lubczyńska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Agnieszka Łuszpak – Uniwersytet Wrocławski
dr Agnieszka Magiera – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Cezary Makles – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
dr Renata Malesa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Marcol – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
dr hab. Alicja Matczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Mierzecka-Szczepańska – Uniwersytet Warszawski
dr Mikołaj Ochmański – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO – Uniwersytet Opolski dr Anna Osiewalska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Maria Ostasz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Jarosław Pacek – Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr Natalia Pamuła-Cieślak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Weronika Pawłowicz – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Iwona Pietrzkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Elżbieta Pokorzyńska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Michał Rogoż – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Marcin Roszkowski – Uniwersytet Warszawski
dr Stanisław Skórka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Sybilla Stanisławska-Kloc – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ks. dr Wacław Umiński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Zuzanna Wiorogórska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. Artur Znajomski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki – profesor emerytowany
2018
dr Sabina Cisek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Anna Dymmel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Małgorzata Góralska – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Piotr Greiner – Archiwum Państwowe w Katowicach
dr Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
doc. dr Mykola Ilkiv-Svydnytskyi – L’vívs’kij Nacíonal’nij Uníversitet ímení Ivana Franka
mgr Olgierd Jakubowski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
dr Mariusz Jarocki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Paloma Korycińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Tomasz Kozielec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Aleksandra Kujawa-Eberharter – Biblioteka Narodowa w Warszawie
mgr Remigiusz Lis – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Agnieszka Magiera – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr hab. Marek Nahotko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Leonard Ogierman – profesor emerytowany
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. nadzw. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Weronika Pawłowicz – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska – Uniwersytet Łódzki
dr Barbara Pytlos – doktor emerytowany
dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr – Polska Akademia Nauk
dr Aneta Sokół – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

2019
dr Magdalena Bemke-Świtilnik – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
dr Grzegorz Czapnik – Uniwersytet Łódzki
dr Teresa Dębicka – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Ewa Głowacka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Grzegorz Gmiterek – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Greiner – Archiwum Państwowe w Katowicach
dr Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – profesor emerytowany
dr Helena Hrapkiewicz – doktor emerytowany
dr Adam Jachimczyk – Uniwersytet Warszawski
dr inż. Mariusz Jarocki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Sebastian D. Kotuła – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr inż. Karol Król – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr inż. Marcin Krzesaj – Uniwersytet Opolski
mgr Aleksandra Kujawa-Eberharter – Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Magdalena Kwiatkowska – Uniwersytet Łódzki
dr Beata Langer – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Anna Laszuk – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
dr Agnieszka Magiera – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska – profesor emerytowany
dr Andrzej Mycio – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Leonard Ogierman, prof. UŚ – profesor emerytowany
dr Weronika Pawłowicz – Biblioteka Śląska w Katowicach
prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Maria Sidor – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz
dr Stanisław Skórka – Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Irena Socha – profesor emerytowany
dr Aneta Sokół – Biblioteka Śląska w Katowicach
dr Barbara Stelingowska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr hab. Magdalena Wójcik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie