Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny
Dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
agnieszka.golda@us.edu.pl

Redaktor

Dr Justyna Adamus-Kowalska (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
justyna.adamus@us.edu.pl

Redaktor

Dr Anna Małgorzata Kamińska (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
anna.kaminska@us.edu.pl
Redaktor
Dr Anna Seweryn (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
anna.seweryn@us.edu.pl

Redaktor

Dr Izabela Swoboda (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
izabela.swoboda@us.edu.pl

Redaktor

Dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
jacek.tomaszczyk@us.edu.pl

Sekretarz

Dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Rada Naukowa
Prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab. Anna Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Elżbieta Gondek, profesor emerytowany
Dr hab. Małgorzata Góralska (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Gregory Hadley (Niigata University of International and Information Studies Niigata, Japan)
Asoc. prof. Baiba Holma (University of Latvia)
Prof. dr hab. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ph.D. Serhii Nazarovets (National University of Kyiv-Mohyla Academy Library)
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD (Comenius University in Bratislava)
Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)