Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wybranych miejskich bibliotekach publicznych województwa śląskiego – przegląd


Abstrakt

W artykule podjęto temat oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w bibliotekach. Poddano analizie strony internetowe 42 bibliotek publicznych z województwa śląskiego. Zaprezentowano formy pracy z czytelnikiem dziecięcym. Wyodrębniono typy zajęć organizowanych w bibliotekach z prezentacją przykładów.


Słowa kluczowe

Działalność bibliotek publicznych; Dzieci i młodzież; Formy pracy z czytelnikiem; Województwo śląskie

Biblioteka Śląska w Katowicach. (b.d.). Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2019 r. Pobrane 24 listopada 2020, z: http://sprawozdania.bs.katowice.pl/rozdzialy/2019/rozdzial2.html.

Grabowska, D. (2013). Najmłodsi czytelnicy w bibliotece: wybrane formy pracy. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne. Łódź: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Risprint. (b.d.). Kamishibai – co to jest? Kamishibai. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.kamishibai.edu.pl/kamishibai.

Leszczak, A. (2018, 16 kwietnia). O sporcie i zdrowiu. Siemianowice Śląskie. Na weekend i na całe życie. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/o-sporcie-i-zdrowiu.11652/.

Lista bibliotek biorących udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. (2019). Pobrane 18 września 2020, z: http://wielki-czlowiek.graffiti.nq.pl/wp-content/themes/wielki-czlowiek/img/baza.pdf.

Makowski, G., Pazderski, F. (2011). Biblioteki publiczne jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej. Analizy i Opinie, 116, 1‒8. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.isp.org.pl/pl/aktualnosci/biblioteki-publiczne-jakoprzestrzen-nieformalnej-edukacji-obywatelskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. (b.d.). Kalendarium imprez. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblioteka.sosnowiec.pl/index.php/kalendarium/231-marzec-2020-w-mbp-w-sosnowcu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach (2019, 3 czerwca). Młodzieżowy Klub Książki „Pod Kasztanowcem”. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://biblioteka.tgory.pl/mlodziezowy-klubksiazki-pod-kasztanowcem/.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach. (b.d.). Dzieci i młodzież. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.mbp.swietochlowice.pl/dzieci-i-mlodziez/.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ottona Sterna w Żorach. (b.d.). Klub Zaczarowanego Ołówka. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://mbpzory.pl/public/siec-bibliotek/za/klub-zaczarowanego-olowka.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Haneczka w Piekarach Śląskich. (2020, 27 stycznia). Turniej Gier Planszowych. Pobrane 17 września 2020, z: http://www.biblioteka.piekary.pl/siec-biblioteczna/filia-nr-6-kamien/wydarzylo-sie-3/n,biblioteczny-turniej-gier-planszowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Będzinie. (2020, 26 lutego). Lekcja biblioteczna poświęcona 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.biblioteka.bedzin.pl/index.php?m=2&id=1908.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. (b.d.). Klub Czytających Rodzin. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:klubu-czytaj%C4%85cych-rodzin&catid=8&Itemid=101.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. (b.d.). Klub Młodego Dziennikarza „Akapit”. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43:akapit&catid=9&Itemid=101.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach. (b.d.). Regulamin Akademii Bibliotecznych Odkrywców. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://mbp.czechowice-dziedzice.pl/wp-content/uploads/2016/05/ABORegulamin.pdf.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi. (2019, 25 października). Poczuć, dotknąć, usłyszeć. Pobrane 17 września 2020, z: http://mbp.czeladz.pl/aktualnosci/index/Poczuc-dotknac-uslyszec/idn:766.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. (2020, 28 sierpnia). Bezpłatne warsztaty 2019/2020. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblioteka-dg.pl/aktualnosci/504-bezplatne-warsztaty-2019-2020.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. (b.d.). Nie nudzi mi się! Ferie w bibliotece. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.gliwice.pl/wpcontent/uploads/2020/01/ferie_2020_plan_v4.pdf.

Miejska Biblioteka Publiczna w im. Ottona Sterna w Żorach. (b.d.). Lokalny Klub Kodowania. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://mbpzory.pl/public/siec-bibliotek/za/lokalny-klub-kodowania.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju. (b.d.). Zajęcia popołudniowe. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.jastrzebie.pl/zajeciapopoludniowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. (b.d.). BIBART. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.jaw.pl/podstrona/index.php/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/oferta-dzialu/306-bibart-warsztaty-artystyczne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. (b.d.). Easy English. Pobrane 17 września 2020, z: https://www.biblioteka.jaw.pl/podstrona/index.php/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/oferta-dzialu/474-easy-english.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. (b.d.). Klub Gier Planszowych. Pobrane 17 września 2020, z: https://mbp.katowice.pl/klub-gier-planszowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie. (2019, 16 września). Podano do stołu, czyli savoir-vivre dla najmłodszych. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.biblioteka.radlin.pl/aktualnosci/zobacz/http:--www-biblioteka-radlinpl--podano-do-stolu,-czylisavoir-vivre-dla-najmlodszych/.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie. (b.d.). Akademia Kodowania. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://mbp.slawkow.pl/akademia-kodowania-zakonczenie-drugiej-edycji-zajec/.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie. (b.d.). „WyGRAni” w bibliotece. Pobrane 17 września 2020, z: http://mbp.slawkow.pl/243-2/.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu. (b.d.). DAN. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://biblioteka-strumien.pl/index.php/category/dan/.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach. (2019, 5 września). Konkurs fotograficzny Leo, Gali i Al. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://biblioteka.gliwice.pl/konkurs-fotograficzny-leo-gali-i-al/.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach. (b.d.). Z językiem obcym w przyszłość. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://mbp.tychy.pl/a,1242,z-jezykiemobcym-w-przyszlosc.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach. (b.d.). Klub Motyli Książkowych. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://mbp.tychy.pl/p,134,klub-motyli-ksiazkowych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich. (b.d.). Konkurs Pięknego Czytania. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.mbpsiemianowice.pl/index.php/archiwum-imprez/183-konkurspieknego-czytania.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach. (b.d.). Mistrz Pięknego Czytania. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://bibliotekazarki.pl/?p=1572.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu (b.d.). O grzecznym psie w bibliotece w Brzeziu. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2114-o-grzecznym-psiew-bibliotece-w-brzeziu.html.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. (b.d.). Klub Malucha. Język Angielski z FOX School. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2127-klub-maluchajezyk-angielski--z-fox-school.html.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie (b.d.). LUBIK. Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.biblioteka.bedzin.pl/index.php?m=2&id=1255.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim. (2019, 14 marca). XX Powiatowy Konkurs Recytatorski. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://biblioteka.wodzislaw.pl/xx-powiatowy-konkurs-recytatorski/.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu (2019, 25 października). Kreatywny Dyskusyjny Klub Książki. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://bibliotekazawiercie.pl/kreatywny-dyskusyjny-klub-ksiazki/.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. (2020, 16 stycznia). Koralikowe inspiracje. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://bibliotekazawiercie.pl/koralikowe-inspiracje/#prettyPhoto.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. (1994). Manifest bibliotek publicznych. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=3036.

Instytut Książki. (b.d.). O Projekcie. Mała książka – wielki człowiek. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/.

Papuzińska, J. (1981). Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Papuzińska, J. (1978). Formy pracy z książką. W: A. Przecławska (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Papuzińska, J. (2004). Animacja czytelnictwa dziecięcego. Płock: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku. (b.d.). Ilustrowane opowieści. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblioteka.rybnik.pl/ilustrowane-opowiesci.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku. (b.d.). Od deski do deski. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://www.biblioteka.rybnik.pl/od-deski-do-deski.

Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA. (2020). Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0‒18 lat. Tłum. D. Grabowska, G. Lewandowicz-Nosal. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Sobczak, A. (2012). Nauka języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym. Studia Edukacyjne, 21, 177‒190. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4285/1/studia_eduk_21_s_177-190.pdf.

Staniów, B. (2012). Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. (2002). Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Świderska-Wasik, M. (1990). Praca z czytelnikiem w bibliotece (wybrane zagadnienia). Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.

Tomczyk, D. (2013). Edukacja nieformalna w bibliotekach publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 121‒135.

Trempała, E. (2011). Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna). Przegląd Pedagogiczny, 1, 95‒104.

Wajda, A. (1983). Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Więk, A. (2016). Kształtowanie kultury czytelniczej: rola biblioteki. Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 10, 1‒13. Pobrane 31 sierpnia 2020, z: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/157/156.

Wojciechowski, J. (1991). Podstawy pracy z czytelnikiem. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


GawinekA. (2020). Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wybranych miejskich bibliotekach publicznych województwa śląskiego – przegląd. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 37(2), 1-17. https://doi.org/10.31261/NB.2020.37.04

Anna Gawinek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0780-686X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).