Mem – specjalne medium informacyjne. Stan badań polskiego piśmiennictwa m.in. w dziedzinie nauk o kulturze i religii


Abstrakt

W artykule przedstawiono stan badań dotyczących zjawiska memu oraz memu internetowego w obszarze nauk o kulturze i religii, a także historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.  Przeanalizowano treść publikacji, by wskazać, w jaki sposób polscy badacze postrzegają pojęcie memu i memu internetowego oraz jakie cechy i funkcje im przypisują. Uwzględniono opracowania opublikowane w latach 2000–2019, na podstawie danych w katalogach NUKAT i Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz wyszukiwarce naukowej Google Scholar.


Słowa kluczowe

Kultura i sztuka; Mem; Mem internetowy

Advice Animals. W: Wiktionary: the free dictionary. 14 February 2019, at 23:35. Pobrane z: https://en.wiktionary.org/wiki/advice_animal (28.11.2019).

Borkiewicz, A. (2018). Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski. W: T. Stegner (red.), Studia Historica Gedanensia (s. 237–247). T. 9. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Borkiewicz, A. (2018). „Polandball”: memy internetowe o tematyce historycznej jako przykład wizualizacji historii. W: J. Wojdon (red.), Historia w przestrzeni publicznej (s. 332–336). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brodie, R. (1997). Wirus umysłu. P. Turski (przekład). Łódź: Teta Publishing.

Bronder, A. (2018). Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu internetowego w ujęciu genologicznym. W: E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz (red.), Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze (s. 449–459). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brzoza, K. (2016). Kobieta w internetowych memach obrazkowych na wybranych przykładach. W: P. Sarna i M. Sęk-Iwanek (red.), Dyskursy widzialności: słowa a obrazy (s. 148–164). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Burkacka, I. (2016). Intertekstualność współczesnej komunikacji: memy a teksty kultury. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 32, 75–91. Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8347 (12.11.2019).

Cereal Guy. W: Know Your Meme. (2009). Pobrane z: https://knowyourmeme.com/memes/cereal-guy (28.11.2019).

Czym jest meme-marketing? W: Rekinysukcesu.pl. (22.03.2017, 14:07. Pobrane z: https://www.rekinysukcesu.pl/blog/80-meme-marketing-czyli-jak-wykorzystac-humor-internetowy (05.05.2020).

Dawkins, R. (1996). Samolubny gen. M. Skoneczny (przekład). Warszawa: Prószyński i S-ka.

E-folklor. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 23 sty 2020, 08:24. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-folklor (10.04.2020).

Forever alone. W: Know Your Meme. Pobrane z: https://knowyourmeme.com/memes/forever-alone (28.11.2019).

Gif. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 17 mar 2020, 12:40. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format (10.04.2020).

Kamińska, M. (2011). Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017). Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.

Kołowiecki, W. (2012). Memy internetowe, jako nowy język internetu.Kultura i Historia, 21. Pobrane z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 (12.11.2019).

Koniec memów w sieci? Oto, do czego może doprowadzić nowe unijne prawo. W: naTemat.pl. 29.06.2018, 10:37. Pobrane z: https://natemat.pl/242213,czy-memy-sa-legalne-nowe-prawo-ue-zagrozeniem-dla-internetu-jaki-znamyKoniec (21.01.2020).

Krawiecka, E. (2017). Jan Paweł II w świecie memów – raczej niekulturalnie: przyczynek do dyskusji nad memetyczną i hermeneutyczną wizją kultury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana, 8, 15–31.

Kudlińska, H. (2016). Demotywator jako nowy gatunek dyskursu 2.0. W: A. Dąbrówka, M. Maryl i A. Wójtowicz (red.), Teksty kultury uczestnictwa (s. 111–139). Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN.

Kurządkowska, B., Maruszczak, M. (2014). Mem – współczesna plotka internetowa. W: K. Burska i B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (s. 137–149). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Majdzińska, A. (2014). Kreatywność w memie internetowym. W: K. Burska i B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (s. 151– 162). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marak, K. (2013). Memy internetowe: informacja i transformacja w sieci. W: P. Grochowski (red.), Netlor: wiedza cyfrowych tubylców (s. 133–165). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Masłowski, S. (2013). Klątwa jako wirus umysłu. W: D. Wężowicz-Ziółkowska, A. Pisarek (red.), Ukąszenia, wirusy, memy... Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych (s. 249–268). Katowice: Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

Me Gusta. W: Know Your Meme. (2010). Pobrane z: https://knowyourmeme.com/memes/me-gusta (28.11.2019).

Mem internetowy. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 27 lis 2019, 07:59. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mem_internetowy (18.11.2019).

Memetyka. W: Wikipedia.: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 27 wrz 2019, 10:38. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Memetyka (20.11.2019).

Niekrewicz, A.A. (2015). Od schematyzmu do kreacyjności: język memów internetowych.Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

„Not Bad” Obama face. W: Know Your Meme. (2011) Pobrane z: https://knowyourmeme.com/memes/not-bad-obama-face (28.11.2019).

Nowak, J. (2018). Pepe na polskich dróżkach: o memach i ich kulturowych migracjach. Studia Kulturoznawcze, (2), 141–158. Pobrane z: https://issuu.com/kulturoznawstwo/docs/studia_kulturoznawcze_2_2018 (05.11.2019).

Pastuszka-Roczek, J. (2014). Elektroniczne rysunki na ścianie – rola obrazkowych memów internetowych w procesie komunikacji i socjalizacji: analiza treściowa wybranych polskich portali rozrywkowych. W: J. Bierówka i K. Pokorny-Ignatowicz (red.), Media, kultura popularna, polityka: wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (s. 141–163). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM. Pedobear. W: Know Your Meme. (2009). Pobrane z: https://knowyourmeme. com/memes/pedobear (9.04.2019).

Polandball. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 30.08.2019, 10:23:00. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polandball#cite_note-reddit.com-polandball- (22.11.2019).

Piskorz, K. (2013). Internetowe memy-hieroglify XXI wieku. W: I. Hofman i D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: język mediów (s. 227–237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rage Guy. W: Know Your Meme. (2009). Pobrane z: https://knowyourmeme. com/memes/rage-guy-fffffuuuuuuuu (10.04.2020).

Replikator. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 26.11.2018, 10:50:00. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Replikator (19.11.2019).

Rozwój komunikacji obrazkowej. W: memypolskie.pl. Pobrane z: http://memypolskie.pl/historia/ (9.04.2020).

Sałaj, J., Śliz, A. (2014). Memy słowno-obrazkowe jako wyraz kreatywności użytkowników Internetu. W: K. Burska i B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (s. 163–175). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sarna, P. (2016). Memy w perspektywie retorycznej. W: P. Sarna i M. Sęk-Iwanek (red.), Dyskursy widzialności: słowa a obrazy (s. 123–149). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szews, P. (2014). Demotywatory i internetowe memy – o łączeniu słowa i obrazu na Twitterze. W: K. Burska i B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (s. 177–191). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szybowska, A., Wolek-Kocur, B. (2014). O (nie)zmienności memów Wujka Google. Teksty z Ulicy, 15, 115–133.

Śliz, A. (2014). Demotywator – emblemat kultury uczestnictwa?: (wokół problemów definicyjnych memów oraz memów internetowych). Zagadnienia Rodzajów Literackich, nr 57 (1), 151–165. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-bb3e51fa-dbdb-4a7b-a4ba-5a3254ce89fb?q=bwmeta1.element.desklight-2c78c09e-747c-4339-a0eb-f34836bfc6c4;9&qt=CHILDREN-STATELESS (11.11.2019).

Trollface. W: Know Yor Meme. (2009). Pobrane z: https://knowyourmeme.com/memes/trollface (28.11.2019).

Twitter. W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Wikimedia Commons, 28 lut 2020, 00:39. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twitter (10.04.2020).

Walkiewicz, A. (2012). Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej. Teksty z Ulicy, 14, 49–70. Pobrane z:. http://www.memetyka.us.edu.pl/pdf/TzU_2012.pdf (11.11.2019).

Wołoszyn, M. (2019). Czy memy są tekstami kultury? Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1, 9–28. Pobrane z: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2019.001/23566 (12.11.2019).

Wójcicka, M. (2018). Memy internetowe jako nośniki pamięci zbiorowej. W: S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (red.), Popkulturowe formy pamięci (s. 159–172). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Zaremba, M. (2012). Memy internetowe (2010–2011). Media i Społeczeństwo, 2, 60–73. Pobrane z: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf (4.11.2019).

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


KokoszkaJ. (2020). Mem – specjalne medium informacyjne. Stan badań polskiego piśmiennictwa m.in. w dziedzinie nauk o kulturze i religii. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 7-23. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.01

Jolanta Kokoszka 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid/org/0000-0001-7390-5992
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html