Studenci w województwie śląskim jako użytkownicy e-administracji publicznej. Badania wstępne


Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z przeprowadzonego w 2019 r. sondażu diagnostycznego dotyczącego zachowań użytkowników wybranych usług e-administracji publicznej. Celem badania, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego trzech stopni kształcenia, było sprawdzenie, w jakim stopniu korzystają oni z e-usług administracji publicznej, oraz nakreślenie rozwiązań mogących zwiększyć intensywność używania tych usług.


Słowa kluczowe

E-administracja; Usługa administracyjna; Użytkownik serwisów informacyjnych; Województwo śląskie

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? W: bip.gov.pl. Pobrane z: https://www.bip.gov.pl/articles/view/51 (28.02.2020).

Grodzka, D. (2009). E‐administracja w Polsce. „Społeczeństwo informacyjne”, (3). Pobrane z: http://orka.sejm.gov. (28.02.2020).

Haręża, A. (2011). Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej. „Prawo Mediów Elektronicznych”, (1). Pobrane z: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38848/008.pdf (28.02.2020).

Internetowy System Aktów Prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/ (28.02.2020).

Oniszczuk, D., Rafalski, M. (2017). E-administracja w Polsce – jak daleko do osiągnięcia poziomu UE. „Ekonomiczne Problemy Usług”, 2(1). Pobrane z: https://wnus.edu.pl/epu/file/article/view/6670.pdf (28.02.2020).

OECD (2003). OECD e-Government Studies. Pobrane z: https://read.oecdilibrary.org/governance/the-e-government-imperative_9789264101197-en#page1 (28.02.2020).

O projekcie SEKAP. W: Platforma e-Usług Publicznych – SEKAP. Pobrane z: https://www.sekap.pl/content.seam?id=1&cid=9714 (28.02.2020).

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2014). E-GOVERNMENT SURVEY. Pobrane z: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (28.02.2020).

Platforma E-usług Publicznych. Pobrane z: https://www.peup.pl/home.seam?cid=401223 (28.02.2020).

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP. W: Portal Gov.pl. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-naepuap (28.02.2020).

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


GajeckiA. (2020). Studenci w województwie śląskim jako użytkownicy e-administracji publicznej. Badania wstępne. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 37-48. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.03

Adam Gajecki 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8300-7539
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html